Certyfikaty

ALSPAW przestrzega najwyższych Europejskich dyrektyw w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości produktów. Wszystkie nasze produkty spełniają najbardziej rygorystyczne międzynarodowe normy. ALSPAW zawsze wybiega w przyszłość ku nowym rozporządzeniom uaktualniając i wprowadzających je do swoich produktów.

 

TÜV NORD - Certyfikat uzyskany na systemy trawersów, podesty sceniczne oraz systemy barierek.


DIN EN ISO 3834-2 - Certyfikat nadany przez TÜV NORD Systems GmbH & Co KG. Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych; Część 2: Pełne wymagania jakości /Specjalistyczny system zarządzania jakością w spawalnictwie/. Zakres stosowania: obiekty widowiskowe (konstrukcje aluminiowe, stojaki na urządzenia, ruchome podesty).


DIN 1090 CE 1,2,3 - Świadectwo zgodności zakładowego sytemu kontroli produkcji nadane przez TÜV NORD Systems GmbH & Co KG. Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych: Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych; Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych; Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.

 • Norma EN 1090-3 zastępuje przepisy krajowe (DIN V 4113-3)
 • Norma EN 1090-2 zastępuje przepisy krajowe (DIN 18800-7)

DIN EN 13200 - Obiekty widowiskowe.


EMA - Europejskie Świadectwo Homologacji Estrady Mobilnej do 2,5T


EMB - Europejskie Świadectwo Homologacji Estrady Mobilnej do 3,5T


EMC - Europejskie Świadectwo Homologacji Estrady Mobilnej do 3T i 3,5T


Świadectwo Kwalifikacyjne - świadectwo kwalifikujące firmę do I Grupy Zakładów Dużych uprawnia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-8-06200, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych oraz aluminium, następującymi metodami spawania:

 • ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111),
 • MIG/MAG drutem elektrodowym litym (131/135),
 • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138),
 • TIG z dodatkiem drutu litego (141),
 • acetylenowo-tlenowego (311) - cięcie,

PN-EN ISO 15614-2:2005:

 • technologii spawania metodą TIG (141) złącza doczołowego rur (50x4 mm) ze stopu aluminium EN A W-6101
 • technologii spawania metodą TIG (141) złącza doczołowego rur (50x2 mm) ze stopu aluminium EN A W-6101

PN-EN ISO 15614-2:2008:

 • technologii spawania metodą MIG (131) złącza doczołowego blach o grubości 8 mm ze stopu aluminium EN A W 5754
 • technologii spawania jednościegowego metodą MIG (131) złącza teowego blach ze stopu. aluminium EN A W 6060
 • technologii spawania metodą MIG (131) złącza krzyżowego blach (# 10 mm) ze stopu aluminium EN-A W 6082 ze spoinami pachwinowymi w pozycji PB
 • technologii spawania metodą TIG (141) złącza krzyżowego blach(# 10 mm) ze stopu aluminium EN-A W 6082 ze spoinami pachwinowymi w pozycji PB
 • technologii spawania metoda TIG (141) złącza krzyżowego blach o grubości 5mm ze stopu aluminium EN-AW 6060 w pozycji PB

PN-EN ISO 15614-1:2008:

 • technologii spawania metodą MAG (135) złącza teowego blach ze stali S355J2+N o grubości 4 mm w pozycji PB.

Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i przeegzaminowanych spawaczy według norm:

 • PN-EN 287-1:2007 - Egzaminowanie spawaczy; Cześć 1: Stale, w metodzie MAG (135);
 • PN-EN ISO 9606-2:2005 - Egzaminowanie spawaczy; Część 2: aluminium, stopy aluminium, w metodzie TIG (141) oraz MIG (131).

Kontrola jakości produkcji - przeprowadzana jest przez Dział Kontroli Jakości, którego pracownicy posiadają certyfikaty według PN-EN 473:2008, w metodach badań: VT (wizualnych), PT (penetracyjnych).


PN-EN 1990 EUROCODE 0 - Podstawy projektowania konstrukcji.


PN-EN 1991 EUROCODE 1 - Odziaływania na konstrukcje - Wszystkie części.


PN-EN 1993 EUROCODE 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Wszystkie części.
Zastąpił m.in.
PN-B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.


PN-EN 1999 EUROCODE 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Wszystkie części.
Zastąpił m.in.
PN-B-03220 - Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.


PN-EN 13501-1+A1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków; Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień; Część 2: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.


PN-EN ISO 8503-2 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.


PN-EN ISO 5817 - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką).


PN-EN ISO 10042 - Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach.


PN-EN 13782 - Obiekty tymczasowe - Namioty - Bezpieczeństwo.


PN-EN 13814 - Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki. Bezpieczeństwo.
Norma zastępuje DIN 4112 - Obiekty nadziemne z obciążeniem dynamicznym (urządzenia parku rozrywki).


PN-EN ISO 12944 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich;
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni; Część 5: Ochronne systemy malarskie.
 

 

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności