Certyfikaty

ALSPAW przestrzega najwyższych Europejskich dyrektyw w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości produktów.  Wszystkie nasze produkty spełniają najbardziej rygorystyczne międzynarodowe normy. ALSPAW zawsze wybiega w przyszłość ku nowym rozporządzeniom uaktualniając i wprowadzających je do swoich produktów.

 

TÜV NORD - Certyfikat uzyskany na systemy trawersów, podesty sceniczne oraz systemy barierek.


DIN EN ISO 3834-2 - Certyfikat nadany przez TÜV NORD Systems GmbH & Co KG. Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych; Część 2: Pełne wymagania jakości /Specjalistyczny system zarządzania jakością w spawalnictwie/. Zakres stosowania: obiekty widowiskowe (konstrukcje aluminiowe, stojaki na urządzenia, ruchome podesty).


DIN 18800-7 - Świadectwo potwierdzające kwalifikacje producenta do spawania stalowych konstrukcji budowlanych klasy D, w zakresie metod 135, 141, 131 wg DIN EN ISO 4063.


DIN 1090 CE 1,2,3 - Świadectwo zgodności zakładowego sytemu kontroli produkcji nadane przez TÜV NORD Systems GmbH & Co KG. Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych: Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych; Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych; Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.


DIN 4112 - Obiekty nadziemne z obciążeniem dynamicznym (urządzenia parku rozrywki).


DIN V 4113-3 - Uprawnienia do spawania konstrukcji aluminiowych.


DIN EN 13200 - Obiekty widowiskowe.


EMA e32*2007/46*0003*00 - Europejskie Świadectwo Homologacji Estrady Mobilnej 5x6x5,1m, 7,5x6x5,1m (2,5t).


EMB e32*2007/46*0005*00 - Europejskie Świadectwo Homologacji Estrady Mobilnej 10x6x6,1 m (3,5t).


Świadectwo Jakości Zdrowotnej - Producent zaświadcza, że użyte materiały przy produkcji konstrukcji nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, pod warunkiem, że produkty są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.


Świadectwo Kwalifikacyjne nr 160/459/VII/2013 - świadectwo kwalifikujące firmę do I Grupy Zakładów Małych uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06200, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych, aluminium i jego stopów, następującymi metodami spawania: łukowego w osłonie gazów metodą MIG (131), MAG (135) oraz TIG (141).


PN-EN ISO 15614-2:2005: metodą TIG (141) złącza doczołowego rur (ø50x2mm, ø50x4mm) ze stopu aluminium EN AW-6101.


PN-EN ISO 15614-2:2008: metodą MIG (131) złącza doczołowego blach o grubości 8 mm ze stopu aluminium, EN AW-5754; metodą MIG (131) złącza teowego blach ze stopu aluminium EN AW-6060.


Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i przeegzaminowanych spawaczy według norm: PN-EN 287-1:2007 - Egzaminowanie spawaczy; Cześć 1: Stale, w metodzie MAG (135); PN-EN ISO 9606-2:2005 - Egzaminowanie spawaczy; Część 2: aluminium, stopy aluminium, w metodzie TIG (141) oraz MIG (131).


Kontrola jakości produkcji - przeprowadzana jest przez Dział Kontroli Jakości, którego pracownicy posiadają certyfikaty według PN-EN 473:2008, w metodach badań: VT (wizualnych), PT (penetracyjnych), UT (ultradźwiękowych).


PN-EN 1990 EUROCODE 0 - Podstawy projektowania konstrukcji.


PN-EN 1991 EUROCODE 1 - Odziaływania na konstrukcje - Wszystkie części.


PN-EN 1993 EUROCODE 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Wszystkie części.


PN-EN 1999 EUROCODE 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Wszystkie części.


PN-EN 13501-1+A1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków; Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień; Część 2: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.


PN-EN ISO 8503-2 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.


PN-EN ISO 5817 - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką).


PN-EN ISO 10042 - Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach.


PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane.


PN-B-03220 - Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.


PN-B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.


PN-EN 13782 - Obiekty tymczasowe - Namioty - Bezpieczeństwo.


PN-EN 13814 - Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki. Bezpieczeństwo.


PN-EN ISO 12944 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich;
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni; Część 5: Ochronne systemy malarskie.


EN ISO 9001 FINAL S. A. - Projektowanie i produkowanie tłoczonych profili aluminiowych frezowanie, anodowanie, malowanie. Serwis dla profili i elementów aluminiowych w zakresie produkowanych wyrobów.


EN ISO 14001 FINAL S. A. - Projektowanie i produkowanie tłoczonych profili aluminiowych: frezowanie, anodowanie, malowanie. Serwis dla profili i elementów aluminiowych w zakresie produkowanych wyrobów (TÜV Rheinland Poland S.A.).


PN-EN 18001 FINAL S. A. - Projektowanie i produkowanie tłoczonych profili aluminiowych: frezowanie, anodowanie, malowanie. Serwis dla profili i elementów aluminiowych w zakresie produkowanych wyrobów.

 

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności